O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

vybavení knihoven partnerů projektu zahraničními databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Webové stránky projektu: http://www.vuchs.cz/OPVaVpI-knihovna/

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně „SLARA“ (z angl.: Specialised Library of Applied Research in Agriculture) patří vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti přístup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;

Poskytovatel: MŠMT

Hlavní příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Období řešení projektu: 2013–2015.

Agritec Plant Reserach s.r.o. je jedním z partnerů projektu.

Více o projektu ZDE.

O projektu na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: ED3.2.00/12.0236