Ocenění

Ocenění Agritecu

Ocenění výsledků společností AGRITEC

Kvalita výsledků je každoročně hodnocena, často jsou výsledky přihlášeny do soutěží, kde získávají ocenění. Za uplynulé víceleté období jsme získali mnoho uznání a cen.

AGRITEC se pravidelně zúčastňuje celostátně organizovaných akcí, jako je například mezinárodní zemědělský veletrh TECHAGRO, agrosalon Země živitelka nebo akcí organizovaných ČAZV nebo MZeČR, kam přihlašuje výsledky své výzkumné činnosti ať už v podobě nových odrůd nebo nejrůznějších produktů sloužících zemědělské praxi.

Zlatý klas na Zemi živitelce

Za svou činnost od roku 1994 se Agritecu podařilo získat několik ocenění svých exponátů na agrosalonu Země živitelka.

2023 AKLEI
Firma AGRITEC získala na Zemi živitelce 2023 Zlatý klas za kmín kořenný jarní Aklei.

2021 ASTELLA
Firma AGRITEC získala na Zemi živitelce 2021 Zlatý klas za bíle kvetoucí odrůdu olejného lnu ASTELLA s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové v semeni.

2018 AGRAM
Firma AGRITEC získala na Zemi živitelce 2018 Zlatý klas za odrůdu lnu AGRAM.

  • 2018 Marie Bjelková získala Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za Komplexní metodiku pěstování konopí setého.

2015 APRIM
V roce 2015 získala Zlatý klas odrůda ozimého kmínu Aprim. APRIM je první odrůda kmínu kořenného se zkrácenou délkou vegetační doby, tzv. kmín ozimý. APRIM dosáhl během registračních zkoušek průměrného výnosu nažek 2,13 t/ha a průměrného obsahu silic v nažkách nad 2,5 %. Vzhledem k výrazně kratší vegetační době uniká APRIM nepříznivému působení škůdce hálčivce kmínového a snižuje tak náklady na ochranu porostu.

  • 2015 Prokop Šmirous ml. za vyšlechtění odrůdy APRIM získal Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

2013 RACIOL
Stejné ocenění na Zemi živitelce získala společnost AGRITEC v roce 2013 za svoji další odrůdu olejného lnu RACIOL registrovanou v roce 2011. Odrůda RACIOL získala toto ocenění především za jedinečnou kombinaci obsahu nenasycených mastných kyselin v semeni, a to středního obsahu kyseliny alfa linolenové (30 %) a středního obsahu kyseliny linolové (40 %) získaných cílevědomou šlechtitelskou prací.

2007 AMON

V roce 2007 získala společnost AGRITEC Zlatý klas za nově vyšlechtěnou odrůdu olejného lnu AMON. Toto ocenění získala odrůda olejného lnu AMON, registrovaná v roce 2007 za své jedinečné vlastnosti, žlutou barvu semene, velmi nízký obsah kyseliny alfa linolenové (méně než 3 %) a vysoký obsah tuku v semeni (45 %).

2001 VENICA
V roce 2001 získala Zlatý klas nová poloraná modrokvětá odrůda přadného lnu VENICA. Vyznačuje se vysokým výnosem stonku a celkového i dlouhého vlákna. Rostliny jsou středně odolné proti napadení komplexem chorob kořenů a báze stonků a středně odolné proti poléhání.

GRAND PRIX TECHAGRO

2018 MAPY REZISTENCE
V roce 2018 získaly GRAND PRIX TECHAGRO „Mapy rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů“. Výsledky výzkumu citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům v České republice, jež jsou zveřejněny na stránkách Rostlinolékařského portálu, vznikly na základě spolupráce odborníků z organizací Agritec Plant Research s.r.o. (Šumperk); Zemědělský výzkum spol. s.r.o. (Troubsko); Mendelova univerzita v Brně; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (Zubří).

2014 APRIM
V roce 2014 získala GRAND PRIX TECHAGRO odrůda ozimého kmínu Aprim v kategorii Osivo a sadba.
Aprim zde dále získal Cenu časopisu Úroda za inovaci v rostlinné výrobě. Odrůda Aprim je první registrovanou odrůdou kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby (ozimá forma). Mezi hlavní přednosti odrůdy patří zejména vysoký výnos nažek, uniká poškození hálčivcem a její termín setí umožňuje pěstování a sklizeň předplodiny v daném roce.

2010 AMON
Mimořádné ocenění na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2010 získal len AMON za nové vlastnosti, tj. žlutou barvu semene, snížený obsah kyseliny linolenové a zvýšený obsah kyseliny linolové ve lněném oleji, odolnost vůči houbovým chorobám a příznivý obsah krátkého vlákna ve stonku vhodném pro netextilní aplikace.

EUROPEAN SEED

2020 AGRAM
Odrůda olejného lnu byla oceněna mezi 20 nejinovativnějšími odrůdami rostlin roku 2020 z celkového počtu 3500 odrůd.

Agram - 20 Most Innovative Plant Varieties Over 2000

Více o ocenění na stránce https://european-seed.com/2021/04/the-20-most-innovative-plant-varieties-2020-1-5/.

Flora Olomouc

  • 2021 Cena za rukodělné zpracování expozice (Flora Olomouc – letní etapa)
  • 2017 2. místo za realizaci expozice
  • 2015 1. místo za nejlépe řešenou expozici v oboru léčivých a kořeninových rostlin – Flora Olomouc – Letní etapa
  • 2013 1. místo v soutěži o nejlépe řešenou expozici, Cena ředitele za ucelenou expozici (Flora Olomouc – letní etapa)
  • 2011 Flora Olomouc (Letní etapa)

Město Šumperk

  • 2017 – AGRITEC získal Cenu města Šumperk 2017 v oblasti životního prostředí.