Ochrana kmínu proti houbovým chorobám (2018)

ONDRÁČKOVÁ, Eliška. Ochrana kmínu proti houbovým chorobám. Úroda. 2018, 66(5), 93–95. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku