Ochrana miříkovitých druhů proti plevelům (2007)

Weed control in crop from Apiacae family

Herbicidy zařazené do pokusů vykazovaly dobrou herbicidní účinnost a zároveň dostatečnou selektivitu vůči rostlinám kmínu kořenného.

ostatní
RIV/48392952:_____/07:8P002214!RIV08-MZE-48392952