Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období (2020)

VACULÍK, Antonín. Ochrana porostů řepky ozimé proti plevelům v jarním období. Agromanuál. 2020, 15(2), 32–33. ISSN 1801-7673.

článek v odborném periodiku