Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky olejky vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum) hodnocených na zkušebních lokalitách v Šumperku a Opavě (2009)

The resistance of oilseed rape genotypes against blackleg (Leptosphaeria maculans) and stem rot (Sclerotinia sclerotiorum) assessed at experimental plots in Šumperk and Opava

Na pokusných pozemcích zkušebních stanic v Šumperku a Opavě je od roku 2000 prováděn monitoring nejvýznamnějších chorob ozimé řepky olejky. V rámci mezistaničních zkoušek výkonu bylo v letech 2006 až 2008 vyhodnoceno na 50 nově vyšlechtěných genotypů ročně. Vybrané materiály pocházely ze šlechtitelských pracovišť v Opavě, Slapech u Tábora a Chlumci nad Cidlinou. V rámci zkoušek byla hodnocena odolnost genotypů k chorobám, zejména vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum). Tyto choroby způsobují každoročně hospodářské škody a ekonomické ztráty na výnosech. V příspěvku jsme porovnali vliv mateřské lokality na odolnost vyšlechtěných genotypů ozimé řepky vůči vybraným chorobám v různých povětrnostních podmínkách Opavy a Šumperku a vliv intenzity napadení na výnos.

Úroda - Vědecká příloha časopisu Úroda “Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů” ISSN 0139-6013 Svazek periodika LVII Číslo periodika v rámci uvedeného svazku 12

Plachká, Eva
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/09:0R000460!RIV10-MZE-48392952