Odrůda nízkolinolenového olejného lnu (2006)

Variety of oil-bearing flax

Len setý olejný - Jantar - právně chráněná odrůda

odrůda
RIV/48392952:_____/06:01:_1745!RIV06-MZE-48392952