Olejný len

V pěstitelských systémech zvyšuje len olejný biodiverzitu zemědělské výroby a nezatěžuje další rostlinnou produkci. Jedním z požadavků pro řádně založené porosty je kvalitní a zdravé osivo, kterému předchází úspěšná semenářská produkce. Z8kladem efektivní produkce je dodržení základních pěstitelských parametrů a potřeb olejného lnu.d.
Samsonová, Pavlína, ed. Produkce osiv v ekologickém zemědělství. Olomouc: Bioinstitut, 2012. Metodika pro praxi. s. 95–97. ISBN 978-80-87371-01-5.
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...