Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky (2012–2014)

Hlavním cílem projektu je podpora popularizace výsledku VaV v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky, které bude dosaženo realizací PR aktivit.

Dalším cílem je odborná příprava pracovníků VaV a studentů pro lepší prezentaci výsledků VaV. Projekt předkládá kompetentní konzorcium partnerů, ve kterém jsou vyváženě zastupeny jak instituce VaV a jejich sdružení, univerzity a SŠ, tak společnost Česká hlava.