Pěstitelské technologie a jejich vliv na obsah rizikových kontaminantů v semeni hrachu a lnu (2002–2004)

Cílem tohoto projektu je analýza pěstitelských technologií pro potravinářské, krmné a technické využití, porovnání kvality sklizené produkce v ekologickém zemědělství, intenzivním zemědělství a ekonomické zhodnocení jednotlivých pěstebních systémů.

Identifikační kód: GA525/02/1502
Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Období řešení projektu: 2002–2004.

Dalším úkolem vycházejícím z jednotlivých systémů zemědělství je stanovit jejich vliv na obsah rizikových prvků: 1.) přítomnost mykotoxinů pocházejících z parazitujících hub (Colletotrichum, Phoma, Septoria, Alternaria, Fusarium) na semenech hrachu a lnu. Výsledky budou statisticky vyhodnoceny a využity při validaci ČSN normy. 2.) Určit hladinu a výskyt kyanovodíku u odlišných technologií sklizně a posklizňového zpracování lnu 3.) Zjištění příjmu těžkých kovů (Cd a Pb) reprodukčními orgány hrachu a lnu a zhodnocení možnosti jejich následného využití v průmyslu a pro fytoremediační studie.