O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Projekt je financován z programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM pod reg. č. LTI17006. Příjemcem podpory je společnost Agrovýzkum Rapotín s.r.o., doba řešení projektu od 1. února 2017 do 31. prosince 2020.

Podprogram: INTER-INFORM   Název projektu: Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu Registrační číslo projektu: LTI17006 Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2020 Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 000 000 Kč Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Partneři projektu: Agritec Plant Research s.r.o. Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Zemědělský výzkum, spol. s r.o.  Další informace naleznete na stránce projektu.