Postup při kontrole výskytu bakterií rodu Staphylococcus a jejich rezistentních kmenů u masného skotu a malých přežvýkavců (2012)

The control procedure for the presence of bacteria genus Staphylococcus and their resistant strains in beef cattle and small ruminants

Metoda je založena na kontrole a zavedení postupů průběžné kontroly šíření rezistentních kmenů v prostředí prvovýroby masa, eliminaci jejich výskytu a možného přenosu mezi zvířaty, včetně přenosu mezi masnými a dojnými zvířaty, a přenosu mezi zvířetem a člověkem. Metoda je praktickou pomůcku pro rychlou eliminaci infekcí způsobených bakteriemi rodu Staphyloccoccus a praktickou pomůckou pro odhad možného přenosu a šíření v prvovýrobě potravinových zvířat.

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/12:#0000553
Přečtěte si více: