Použití digitální analýzy obrazu při hodnocení genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) (2008)

Use of Digital Image Analysis in Flax Genetic Resources (Linum usitatissimum L.) Evaluation

Byla hodnocena část národní kolekce lnu, analyzován pasportní deskriptor ACCENAME, detekováno 12 domnělých duplikací, 1 triplikace a 1 kvadruplikace a ty byly dále studovány z hlediska květní morfologie pomocí digitální obrazové analýzy (DOA). Byly zjištěny parametry DOA Area, MaxFeret a Circularity a na základě jejich hodnocení statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými genotypy.

článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/08:9P001708!RIV09-MSM-48392952