O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Prašníková a mikrosporová kultura u lnu, jejich vývoj a porovnání účinnosti (1997–2000)

Cílem projektu je nalezení dalších faktorů ovlivňujících kalogenezi a organogenezi u lnu v podmínkách prašníkové kultury, vývoj mikrosporové kultury a porovnání jejich účinnosti v produkci dihaploidních rostlin.

U již známých faktorů projevujících vliv na indukci kalogeneze a organogeneze bude cílem stanovit jejich optimální hodnoty, resp. kombinace a definovat metodu odstranění genetické variability použitelnou ve šlechtění lnu. Účinnost těchto biotechnologických metod bude porovnána s klasickou metodou šlechtění používající křížení nebo mutagenezi s následnou pozitivní a negativní selekcí. Účinnost metod bude hodnocena stanovením variability některých anatomických a morfologických znaků v materiálu vzniklém jednak pomocí in vitro metod, jednak klasickým šlechtitelským postupem. Účinnost metod prašníkové a mikrosporové kultury bude stanovena jako součin frekvence kalogeneze a frekvence organogeneze v kalusech. EP7044 Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 1997–2000.