Příprava inokulátů Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum pro plošné polní inokulace řepky olejky (Brassica napus) (2014)

Preparation of Leptosphaeria spp. and Sclerotinia sclerotiorum inoculates for areal field inoculation of oilseed rape (Brassica napus)

Metodika popisuje přípravu inokulátu s konidiosporami patogenů Leptosphaeria maculans, L. biglobosa pro plošnou foliární inokulaci řepky olejky, eventuálně dalších brukvovitých plodin a inokulátu Sclerotinia sclerotiorum pro plošnou inokulaci půdy sklerocii patogenu při setí. Aplikace inokulátů z uvedených patogenů zvýšila napadení řepky olejky i za jinak nepříznivých podmínek pro jejich rozvoj a to při napadení patogeny L. maculans, L. biglobosa (původci fomového černání stonků řepky) až o 7,8 % a při napadení S. sclerotiorum (původce bílé hniloby řepky) až o 10 % vůči neošetřené kontrole dle hodnocení podle metodiky EPPO PP1/78 (3). V případě hodnocení napadení dle metodiky ÚKZÚZ (2008) činil rozdíl napadení variant inokulovaných uvedenými patogeny a neošetřenou kontrolou až 1 stupeň.

Plachká, Eva, Poslušná, Jana a Macháčková, Ivana. Příprava inokulátů Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum pro plošné polní inokulace řepky olejky (Brassica napus): certifikovaná metodika. 1. vyd. Šumperk: Agritec Plant Research a Oseva vývoj a výzkum v nakl. Agritec, výzkum, šlechtění a služby, 2014. 28 s. ISBN 978-80-87360-34-7.

Eva Plachká; Ivana Macháčková
certifikovaná metodika
RIV/26791251:_____/14:#0000172