Problémy luskovin z pohledu Evropy (2008)

Problems of legumes, view from Europe

Představena je současná situace v pěstování luskovin v Evropě. Jsou diskutovány negativní faktory v kontextu celosvětovém.

Zemědělec. 2008(16), 5: ISSN 1211-3816. Dostupné z: http://zemedelec.cz/problemy-luskovin-z-pohledu-evropy/

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/08:#0000119!RIV09-MSM-26784246