O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Progresivní biotechnologie na bázi nových syntetických derivátů cytokininů k získání dihaploidních linií kmínu, lnu a hrachu

Hlavní cíle projektu jsou: 1) Využití nových syntetických cytokininových derivátů pro rostlinné biotechnologie - aplikace u rekalcitrantních plodin kmínu, lnu a hrachu. 2) Zvýšená responsivita a regenerační potenciál v prašníkových / mikrosporových kulturách kmínu, lnu a hrachu aplikací derivátů cytokininů, včetně produkce haploidních a dihaploidních regenerantů. 3) Nový šlechtitelský materiál - geneticky stabilizované a fenotypově charakterizované dihaploidní linie kmínu, lnu a hrachu s vysokým potenciálem finalizace v podobě kvalitativně nových odrůd předmětných plodin.

TA04020547 Doba řešení: 1. 7. 2014–31.12. 2017 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, hl. řešitel Iva Smýkalová Další účastníci projektu: OlChemIm s.r.o. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.