Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

Cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky.

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

Webové stránky projektu: www.bioenergetikazvt.cz/ Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0006 Termín řešení projektu: 04. 03. 2014 – 30. 06. 2015 Koordinátor projektu: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.   Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky. Propagace a popularizace VaV bude zajištěna jak systematickou přípravou pracovníků VaV, pedagogických pracovníků na základních a středních školách, tak vytvořením propagačních nástrojů pro cílovou skupinu (zejména tematické interaktivní pomůcky a soutěže). Projekt předkládá konsorcium tvořené třemi významnými univerzitami v Ostravě, Brně a Ústí nad Labem, prestižními českými i moravskými výzkumnými ústavy, Městem Velké Pavlovice a středními a základními školami z Moravskoslezského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. Realizace projektu tedy nejen propojí organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, ale vytvoří odborné zázemí pro popularizaci VaV a metodickou podporu popularizace VaV v oblasti bioenergetiky po celé ČR.   Partneři projektu Agritec Plant Research s.r.o. (APR) Asociace výzkumných organizací (AVO) Chmelařský institut s.r.o. (CHI) Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava (MSŠZ) Matiční gymnázium, Ostrava (MG) Mendelova univerzita v Brně (MU) Město Velké Pavlovice (MVP) OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (OP) Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň (SOŠK) Střední průmyslová škola chemická, Brno (SPŠCH) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB)   Klíčové aktivity   KA1 – DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VAV PRO POPULARIZACI BIOENERGETIKY Hlavním cílem této aktivity je příprava a vyškolení pracovníků zapojených institucí VaV – Mediátory (tj. VŠ a výzkumných ústavů ZVT, APR, AVO, OP, ChI a pracovníků AVO), kteří budou systematicky propagovat a podporovat vzdělání ve vysoce perspektivní oblasti energetického využití přírodních zdrojů v partnerské síti základních, středních škol.   KA2 – PROPAGACE BIOENERGETIKY - PROPAGAČNÍ AKCE Hlavním cílem této aktivity je rozvoj a podpora spolupráce partnerů z řad institucí VaV – tedy ZVT, APR, VŠB, AVO se zapojenými ZŠ a SŠ a dalšími ZŠ a SŠ v regionu Moravsko-Slezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje za účelem realizace společných systematických popularizačních akcí zaměřených na podporu vzdělávání a bádání žáků ZŠ a SŠ v oblasti bioenergetiky. Partneři společně připraví systém vzájemně provázaných akcí, které komplexně podpoří zájem žáků ZŠ a SŠ o vědu a výzkum.   KA3 – POPULARIZACE BIOENERGETIKY NA SŠ A ZŠ Hlavním cílem této aktivity je vzdělávání a sdílení zkušeností mezi pracovníky institucí VaV, tedy ZVT, APR, VUB, AVO, se zapojenými ZŠ a SŠ za účelem rozvíjení a podpory badatelsky orientované výuky v oblasti bioenergetiky a výměny zkušeností a dobré praxe. Na ZŠ a SŠ budou realizovány kurzy pro vybrané pedagogické pracovníky – Popularizátory VaV na SŠ a ZŠ. Tito pracovníci se zúčastní exkurzí a stáží pořádaných institucemi VaV (ukázkových hodin, exkurze laboratoří). Kurzy se tak budou skládat jak z⁠ prezenční formy (přednáška), distančních konzultací, tak exkurzí a stáží na pracovištích VaV. Celkový rozsah kurzu bude činit 35 h. V této KA bude od 7. měsíce realizováno pilotní ověření na zapojených SŠ a ZŠ, kdy se Mediátoři zúčastní výuky. Pedagogičtí pracovníci tak získají zpětnou vazbu, jak ještě zlepšit výuku (které výstupy vědy ještě zmínit, jak problém žákům a studentům podat).