O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.)

Somatická embryogeneze představuje vynikající experimentální model pro studium fyziologických a molekulárně genetických aspektů rostlinné embryogeneze a zároveň našla rozsáhlé komerční uplatnění (mikropropagace okrasných rostlin a lesních dřevin, genetická transformace).

U luskovin byly první kompletní rostliny ze somatických embryí získány v polovině 80. let a technologie je nejlépe propracována u sóje, kde byla získána řada teoretických poznatků i praktických aplikací. Obecně platí, že embryogenní schopnost je výslednicí genetického základu a aktuálního fyziologického stavu výchozího explantátu. Klíčovou roli hraje vzájemná interakce endogenních fytohormonů a exogenně aplikovaných růstových regulátorů (u luskovin především auxinů). Změny v dynamice endogenních fytohormonů během vývoje a zrání somatických embryí a rovněž akumulace zásobních látek (bílkoviny, škrob) vedou k optimálnímu fyziologickému stavu somatických embryí (obdobně jako u sexuální embryogeneze)   GA522/02/1227 Regulační aspekty přímé somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.) Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2002-2004.