Repetetivní DNA jako nástroj analýzy rostlinných genomů (2006)

Repetitive DNA sequences as tools for crop genome analysis and genetic diversity studies

Jednalo se o presentaci využití repetetivní DNA sekvencí jako jsou mikrosatelity a retrotransposony dominujících eukaryotické genomy pro studium genetické struktury populací, nástroj analýzy architektury genomu. Byly oddiskutovány jednotlivé metody využívající tyto sekvence.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/06:#0000006!RIV07-MSM-26784246