Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky (2012)

Plants of the family Fabaceae LINDL. of the Czech Republic

V knize jsou představeny jednotlivé druhy čeledi Fabaceae, s nimiž je možné se setkat na území České republiky ve volné přírodě, na polích, zahradách, nebo v parcích. Každý druh je stručně popsán z hlediska jeho výskytu, dále z hlediska morfologického a případně také pěstitelského. U druhů hospodářsky významných jsou uvedeny některé výnosové a kvalitativní charakteristiky a možnosti jejich využití. Dále jsou uvedeny stavy kolekcí jednotlivých rodů, uložených v české genové bance ve formě semen. U hospodářsky významných druhů jsou uvedeny počty odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky a dále počty odrůd registrovaných ve společném katalogu EU a v katalogu OECD. Na doplnění jsou uvedeny některé druhy u nás se nevyskytující, ale s nimiž, případně s produkty z nich vyrobenými nebo plody se můžeme setkat na našem trhu. Většina druhů je dokumentována fotografií rostliny, květů, plodů či detaily plodenství.

Citace:

Pelikán, Jan a kol. Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky: (se zvláštním zaměřením na druhy významné pro zemědělství). Troubsko: Zemědělský výzkum Troubsko, 2012. 230 s. ISBN 978-80-905080-2-6.

RIV – ISVaVaI

Pelikán Jan; Hutyrová Helena; Knotová Daniela; Raab Simona; Nedělník Jan; Vymyslický Tomáš; Minjariková Pavlína
odborná kniha
RIV/26784246:_____/12:#0000528
Přečtěte si více: