Rozšíření původců fomového černání stonků řepky v ČR a výskyty choroby na vybraných lokalitách (2014)

The distrubition of disease agents of phoma stem canker in the Czech republic and the its incidence on selected localities

Fomové černání stonku řepky se dlouhodobě monitoruje na vybraných lokalitách ČR. Je známa základní bionomie obou patogenů L. maculans /L. biglobosa. Výskyt choroby je však ročníkou zálěžitostí a míra škodlivosti je závslá na mnoha faktorech. Příspěvek informuje o rozšíření obou patogenů na sledovaných lokalitách, možnostech integrované ochrany rostlin, metody signalizace i výběr fungicidních přípravků vhodných k potlačení patogena.

Agromanuál. 2014, 9(8): 30–32. Článek na webu ZDE.

Eva Plachká
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000914