O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Semeno lnu pro zdraví člověka

Předmětem řešení tohoto projektu je analyzovat biologicky aktivní látky v semeni lnu, především fytoestrogeny, a změnit skladbu mastných kyselin v semenném oleji ve prospěch kyseliny olejové a tím vytvořit předpoklady k širokému využití lněného semene v potravinářství a medicíně.

Změna kvality oleje bude řešena jednak stanovením a uplatněním metody indukce genetických změn použitím chemomutagenu, jednak metodou inaktivace genu pro desaturázu FAD2 pomocí transgenní technologie RNA interference. Předpokládá se, že bude získán vysokoolejový genotyp, který nemusí dosahovat výnosových parametrů současných odrůd, ale bude použitelný v dalším šlechtění. Na základě výsledků kvalitativních a kvantitativních analýz semene budou vytipovány nejvhodnější zdroje jednotlivých biologicky aktivních látek a budou stanoveny optimální podmínky pro jejich přípravu. Klíčová slova: len setý, Linum usitatissimum, fytoestrogeny, lignany, kyanogenní glykosidy, mastné kyseliny, kyselina olejová, FAD2 desaturáza, omega-6 desaturáza, mutageneze, transformace, RNA interference 2B06087 Poskytovatel: MŠMT, Hlavní příjemce: Agritec Plant Research s.r.o., Období řešení projektu: 2006–2011.