Signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých/fomového černání stonku řepky v řepce olejce ozimé (2012)

The signalization of blackleg/phoma stem canker occurrence in canola winter rapeseed

Metodika popisuje metodu signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých. Metoda byla založena na hodnocení skutečného náletu askospor patogenů Leptosphaeria maculans, L. biglobosa ve vzduchu. Askospory byly zachytávány lapačem spor (systém Burkard) na Melinex pásku. Mikroskopicky byl hodnocen denní let askospor. Na základě počtu askospor bylo možné stanovit riziko výskytu choroby a doporučit ošetření.

Plachká, Eva a Poslušná, Jana. Signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých/fomového černání stonku řepky v řepce olejce ozimé: certifikovaná metodika. 1. vyd. [Šumperk]: Oseva vývoj a výzkum a Agritec Plant Research v nakl. Agritec, 2012. 44 s. ISBN 978-80-87360-13-2.

Eva Plachká
certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/12:#0000543