Šlechtění kmínu kořenného ve společnosti Agritec (2005)

Cultivation of caraway in company Agritec

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

Kocourková, Blanka
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/05:01:_3756!RIV06-MZE-48392952