O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Snížení rizikovosti pěstování máku (2015–2018)

Cílem projektu je zdokonalit pěstitelskou technologii máku tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv stresových faktorů způsobujících podstatné snížení výnosů a produkce máku.

  • Identifikační kód projektu: QJ1510014
  • Doba řešení: 2015–2018
  • Koordinátor (firma): Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.)

Řešitelé (firmy):

  • OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
  • Agritec Plant Research s.r.o.
  • ČESKÝ MÁK, s.r.o.
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Zemědělský výzkum spol. s r.o.

Hlavní řešitel: Ing. Jana Poslušná, Agritec Plant Research s.r.o.

Cíl: S využitím nových signalizačních a diagnostických metod stanovovat prahy škodlivosti u jednotlivých škůdců a s využitím znalostí životních cyklů ve vztahu k meteorologickým údajům predikovat vhodné (nutné) termíny ošetření u hlavních chorob a škůdců. Tím by došlo k max. efektivizaci chemické ochrany a tedy zlevnění nákladů na 1 t vyprodukovaného semene. Pomocí moderních aplikací hnojiv a rozborů rostlin optimalizovat výživu máku. Celkově by, kromě jiných výstupů, měl projekt vést k výraznému snižování zatížení životního prostředí. Stanovit míru kontaminace semen alkaloidy a vliv skladování na obsah alkaloidů na semeni.