Snížení rizikovosti pěstování máku (2015–2018)

Cílem projektu je zdokonalit pěstitelskou technologii máku tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv stresových faktorů způsobujících podstatné snížení výnosů a produkce máku.

  • Identifikační kód projektu: QJ1510014
  • Doba řešení: 2015–2018
  • Koordinátor (firma): Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.)

Řešitelé (firmy):

  • OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
  • Agritec Plant Research s.r.o.
  • ČESKÝ MÁK, s.r.o.
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Zemědělský výzkum spol. s r.o.

Hlavní řešitel: Ing. Jana Poslušná, Agritec Plant Research s.r.o.

Cíl: S využitím nových signalizačních a diagnostických metod stanovovat prahy škodlivosti u jednotlivých škůdců a s využitím znalostí životních cyklů ve vztahu k meteorologickým údajům predikovat vhodné (nutné) termíny ošetření u hlavních chorob a škůdců. Tím by došlo k max. efektivizaci chemické ochrany a tedy zlevnění nákladů na 1 t vyprodukovaného semene. Pomocí moderních aplikací hnojiv a rozborů rostlin optimalizovat výživu máku. Celkově by, kromě jiných výstupů, měl projekt vést k výraznému snižování zatížení životního prostředí. Stanovit míru kontaminace semen alkaloidy a vliv skladování na obsah alkaloidů na semeni.