Společensky účelná pracovní místa (2015–2016)

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci? V letech 2015–2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 11. 5. 2015 do 30. 4. 2016 bylo u zaměstnavatele AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.,  IČO: 48392952 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 158 498 Kč. Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.