Studium genetické driftu v kolekci hrachu pomocí mikrosatlitních markerů (2007)

Study of genetic drift during conservation process of pea (Pisum sativum L.) genetic resources by microsatellite markers.

U 5 položek-odrůd hrachu byla pomocí 15 SSR lokusů studována možnost genetické driftu. Tyto položky byly representovány 2-3 časovými vzorky. V případě 3 položek byla existence genetické driftu potvrzena a diskutován její vliv na integritu genových kolekcí hrachu.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000052!RIV08-MSM-26784246