Studium vlivu humanizované glycosylace na akumulaci proteinů v semenech rostlin

V tomto projektu budeme modifikovat glykosylační dráhu v semenech rostlin tak, aby vznikající glykoproteiny odpovídaly savčím a zejména lidským glykoproteinům. Pomocí postupů syntetické biologie sestavíme vícegenový konstrukt, obsahující geny z metabolických drah lidské glykosylace a umlčující geny zodpovědné syntézu specifických a1,2-xylozových a a1,3-fukozových glykoproteinů pod kontrolou promotorů aktivních v semenech.

Těmito konstrukty budou poté transformovány jak modelové rostliny (A. thalianaN. benthamiana) tak i luštěniny sója a hrách (G. maxP. sativum). Budou zjištěny glykosylační profily modelové lidské protilátky jakož i hlavních rostlinných glykoproteinů.

  • GA15-10768S
  • Doba řešení: (1. 1. 2015 – 31. 12. 2017)
  • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D.
  • APR, Miroslav Griga, Lenka Švábová