O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Studium vlivu humanizované glycosylace na akumulaci proteinů v semenech rostlin

V tomto projektu budeme modifikovat glykosylační dráhu v semenech rostlin tak, aby vznikající glykoproteiny odpovídaly savčím a zejména lidským glykoproteinům. Pomocí postupů syntetické biologie sestavíme vícegenový konstrukt, obsahující geny z metabolických drah lidské glykosylace a umlčující geny zodpovědné syntézu specifických a1,2-xylozových a a1,3-fukozových glykoproteinů pod kontrolou promotorů aktivních v semenech.

Těmito konstrukty budou poté transformovány jak modelové rostliny (A. thaliana a N. benthamiana) tak i luštěniny sója a hrách (G. max a P. sativum). Budou zjištěny glykosylační profily modelové lidské protilátky jakož i hlavních rostlinných glykoproteinů. GA15-10768S Doba řešení: (1. 1. 2015 – 31. 12. 2017) Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. APR, Miroslav Griga, Lenka Švábová