Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture (2017)

Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture

MENDEL, Peter, Tomáš VYHNÁNEK, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVÁ, Dana ADAMCOVÁ a Marie BJELKOVÁ. Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Agronomy, 2017. ISBN 978-80-7509-529-9. Dostupné z MendelNet 2017; 658–663. Open full article

Peter MENDEL, Tomáš VYHNÁNEK, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVÁ, Dana ADAMCOVÁ
kapitola v odborné knize
Přečtěte si více: