Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky (2015)

Testing the susceptibility of Sclerotinia sclerotiorum against selected fungicides in oilseed rape

Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013.

POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E. Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky. Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013. [Fulltext v PDF]

PLACHKÁ, E.
článek v odborném periodiku