O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod (2018–2021)

Hlavním cílem projektu je získat nový genetický materiál dosažený křížením a polyploidizací planých druhů/forem hrachu (P. fulvum, P. elatius, P. abyssinicum), včetně Vavilovia formosa a šlechtitelských linií hrachu. Prostředkem dosažení budou klasické postupy křížení a non-GM biotechnologické metody (embryo-rescue, fúze protoplastů). Získaná potomstva F1 a meriklony budou ověřovány molekulárními metodami a souborem známých markerů. Bude dosaženo protokolu pro mikropropagaci a reprodukci Vavilovia formosa, jako nositele genů rezistence. Získané materiály budou testovány v laboratorních podmínkách na odolnost vůči biotickému a abiotickému stresu, a navíc v polních podmínkách bude provedeno hodnocení růstu a výkonu dle současných metodik pro hodnocení odrůd hrachu.

Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod (2018–2021)

Registrační číslo projektu: TH03030050 Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 Celkové způsobilé výdaje projektu: 8 257 000 Kč Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky Příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Partneři projektu: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.   CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TH03…