O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu (2020–2023)

Rozvoj a posílení kvality českého výzkumu a vývoje; zajištění vyšší míry zapojení výzkumných organizací zabývajících se výzkumem v oblasti zemědělství v mezinárodním výzkumu v Evropském výzkumném prostoru a v dalších bilaterálních a multilaterálních programech; poskytování komplexních a podpůrných koordinačních služeb projektové kanceláře; významnému počtu VaV pracovníků budou poskytovány podpůrné služby pro posílení jejich aktivní role v Evropském výzkumném prostoru, bude rovněž podpořena jejich profesní mobilita; šíření získaných informací a znalostí nejen mezi partnery projektu, ale také externě prostřednictvím příslušných kanálů.

  • Registrační číslo projektu: LTI20007
  • Doba realizace: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2023
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 8 190 000 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce:

  • Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Partneři projektu:

  • Agritec Plant Research s.r.o.
  • Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně
  • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  • Zemědělský výzkum, spol. s r.o.