Variability of qualitative parameters of winter form of caraway (Carum carvi L.) (2007)

Variability of qualitative parameters of winter form of caraway (Carum carvi L.)

This work evaluates qualitative changes in winter caraway during seven vegetative periods of selection. In the beginning, forty five plants (e. g. 45 genotypes) were chosen from pilot experiment and were selected in following generations for the essential oil content, the carvone content and health state.

Název česky Variabilita kvalitativních znaků vybraných genotypů kmínu kořenného (Carum carvi, L.) ozimého typu Popis v původním jazyce The plants with higher content of essential oil and higher content of carvone in oil were chosen. The essential oil content and carvone content were very highly significantly influenced by the year, which was a dominant factor. There were no differences between the genotypes in essential oil content, but they had different level of carvone. Popis česky Článek hodnotí kvalitativní a kvantitativní změny silic v průběhu šlechtění v 7 vegetačních období u kmínu kořenného ozimého typu. V prvním roce šlechtění bylo vybráno 45 rostlin (45 genotypů) z poloprovozního pokusu, u kterých se v následujících letech uplatnila selekce zejména na obsah silic a také na zdravotní stav. Byli vybírány zdravé rostliny s vyšším obsahem silic a s lepším poměrem karvonu a limonenu. Rozdíl v obsahu silic a karvonu v jednotlivých letech byl velmi vysoce průkazný a ročník byl dominantním faktorem. Rozdíly v obsahu silic v genotypech nebyly průkazné, ale průkazný byl rozdíl v obsahu karvonu u jednotlivých genotypů. Klíčová slova caraway; Carum carvi L.; carvone; breeding; genotypes; essential oil; SFE Název sborníku 1st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants, Book of Scientific Papers and Abstracts. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 15–19. ISBN 978-80-8069-973-4 Předkladatel AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Dodavatel MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Růžičková G.; Kocourková B.; Fojtová J.
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/07:8P006169
Přečtěte si více: