Vhodnost pěstování konopí pro průmyslové využití v České republice

Projekt je zaměřen na posouzení a doporučení zahraničních odrůd konopí setého (Canabis sativa) pro pěstování v půdních a klimatických podmínkách České republiky.

Do projektu budou zařazeny vybrané odrůdy z Polska a Ukrajiny, které budou testovány v maloparcelkových a poloprovozních pokusech za účelem ověření vhodnosti a prozkoušení pěstitelských technologií pro naše podmínky. Z hlediska technologie pěstování budou odzkoušeny 2 výsevní normy při dvou úrovních minerálního hnojení a současně bude posouzena technologie pěstování bez použití herbicidů. Pokusy budou probíhat na dvou lokalitách, z nichž jedna bude součástí Státních odrůdových pokusů, jejichž konečným cílem bude registrace nejlepších zahraničních odrůd a zapsání do Listiny povolených odrůd v ČR. Po ověření výkonnosti odrůd v maloparcelkových pokusech budou vybrány dvě až tři nejvhodnější odrůdy pro poloprovozní pokusy, které proběhnou na třech lokalitách s cílem ověření vybraných odrůd pro rajonizaci v bramborářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

  • EP0960996298
  • Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
  • Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
  • Období řešení projektu: 1996–1999.