O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Vliv preemergentně aplikovaných herbicidů na výnos nažek a kvalitu produkce kmínu kořenného (Carum carvi L.) (2008)

Influence of preemergently applied herbicides on the yield and quality of caraway achenes (Carum carvi L.)

Kmín kořenný je rostlinou, která má velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů. Z tohoto důvodu je proto velmi důležité, především z hlediska dvouletého pěstování kmínu, počítat se správně zvolenou a vhodně načasovanou herbicidní ochranou. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany kmínu kořenného byly založeny polní pokusy v čisté kultuře. Herbicidní preemergentní ošetření porostů kmínu bylo prováděno na odrůdě se standardní délkou vegetační doby - Kepron. Cílem pokusů bylo zjistit rozdíly ve výnosu nažek a obsahu silice u použitých preemergentně aplikovaných herbicidů. Mimo jiné bylo také cílem posoudit rozdíly mezi selektivním působením různých typů herbicidů na rostliny kmínu kořenného, včetně rozdílných dávek. Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že do pokusu zařazené herbicidy vykazovaly dostatečnou selektivitu vůči rostlinám kmínu kořenného.

Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 255–266

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/08:8P002213!RIV08-MZE-48392952