Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.) (2005)

Influence of phenotypical selection on chosen agricultural atributes of caraway (CARUM CARVI L.)

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

Kocourková, Blanka
odborná kniha
RIV/48392952:_____/05:00:_3755!RIV06-MZE-48392952