O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.) (2005)

Influence of phenotypical selection on chosen agricultural atributes of caraway (CARUM CARVI L.)

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

Kocourková, Blanka
odborná kniha
RIV/48392952:_____/05:00:_3755!RIV06-MZE-48392952