Vliv zařazení krmného hrachu do krmných směsí na obsah makroprvku v krvi (2005)

Influence of different surfaces and species of peas on efficiency pigs in fattening

Cílem předložené studie bylo analyzovat vliv zastoupení krmného hrachu na prametry krevniho obrazu selat. V pokusu bylo porovnáváno zkrmování kontrolní krmné směsi se stopovým zastoupením krmného hrachu (Gotik) a směsi s vyšším zastoupením krmného hrachu odrůdy Gotik, která se vyznažuje vysokým obsahem antinutričních látek. Zastoupeni této komponenty činilo v kontrolní směsi 0,1 % a 18 % v pokusné skupině. Výsledné hodnoty obsahu makroprvku v krvi selat poukazují na změnu metabolismu u těchto zvířat.

Pechová, Alena; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Mareš, Petr; Zeman, Ladislav
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/05:02:_3485!RIV06-MZE-48392952