Vliv zařazení krmného hrachu do krmných směsí pro selata na hodnoty parametru krevního obrazu (2005)

Influence of insertion of dietary peas in feeding mixture for piglets on significance of parametr of blood count

Cílem předložené studie bylo analyzovat vliv zastoupení krmného hrachu na prametry krevního obrazu selat. V pokusu byl přidáván hrách odrůdy Gotik, která se vyznažuje vysokým obsahem antinutričních látek. Zastoupení této komponenty činilo v kontrolní směsi 0,1 % a 18 % v pokusné skupině. Výsledné hodnoty obsahu makroprvku v krvi selat poukazují na změnu metabolismu u těchto zvířat.

Mareš, Petr; Pechová, Alena; Zeman, Ladislav; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/05:05:_3490!RIV06-MZE-48392952