Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně (2008)

Diseases occurrence of rapeseed at elapsed growing season.

V článku je popsán výskyt chorob v řepce v ČR v letech 2007 a 2008.

Úroda. 2008, 56(12): 26–29. ISSN 0139-6013.

Plachká, Eva; Hájková, Miroslava
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/09:0R000716!RIV10-MZE-26784246