Výskyt Staphylococcus aureus ve stěrech nosní sliznice (2013)

The occurrence of Staphylococcus aureus in nasal swabs

U 50 zvířat masného skotu plemene Blonde d´Aquitane byl sledován výskyt S. aureus se zaměřením na rezistentní kmeny MRSA (methicilin rezistentní S. aureus). Vzorky pocházely z jedné farmy a byly odebírány z nosní sliznice sterilním vatovým tamponem a vyšetřeny v mikrobiologické laboratoři. U kmenů identifikovaných jako S. aureus byla provedena detekce mecA genu a genů odpovědných za tvorbu stafylokokových enterotoxinů metodou PCR. Z 50 vzorků byly baktérie S. aureus potvrzeny jen u tří zvířat. U těchto kmenů ale nebyla potvrzena přítomnost mecA genu, ani tvorba enterotoxinů.

Náš chov. 2013, 73(4): 44–45. ISSN 0027-8068

R. Karpíšková
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/13:#0000762
Přečtěte si více: