Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009 (2009)

Results and progress of the program Czech rape in 2009

Výzkumná a šlechtitelská činnost sdružení Česká řepka je zaměřena na tvorbu domácích odrůd řepky, které jsou schopné konkurovat zahraničním odrůdám po stránce výnosu, kvality semene i rezistence vůči biotickým a abiotickým škodlivým činitelům a jsou dobře přizpůsobené našim klimatickým podmínkám. Důležitým faktorem je i příznivá cena osiva. Dosavadním výsledkem práce členů sdružení jsou nově registrované české liniové odrůdy ozimé řepky OPONENT (2006), OKSANA, OPUS, APLAUS (2007) a BENEFIT (2009). Další nadějné liniové materiály jsou zařazeny v mezistaničních předzkouškách i Státních registračních zkouškách.

Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice: sborník: 26. vyhodnocovací seminář. ISBN 978-80-87065-14-3. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin SPZO s.r.o., Hluk, 19.11.2009

RIV/48392952:_____/09:0R000922

Kučera, Vratislav; Vyvadilová, Miroslava; Klíma, Miroslav; Vrbovský, Viktor; Plachká, Eva; Macháčková, Ivana; Buzek, Zdeněk
článek ve sborníku