Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2014 (2014)

The results of the association Czech Rape in 2014

Výzkumná a šlechtitelská činnost sdružení Česká řepka je zaměřena na tvorbu domácích odrůd řepky, které jsou schopné konkurovat zahraničním odrůdám po stránce výnosu, kvality semene i rezistence vůči biotickým a abiotickým škodlivým činitelům a jsou dobře přizpůsobené našim klimatickým podmínkám. Důležitým faktorem je i příznivá cena osiva. Nadějné liniové materiály jsou zařazeny v mezistaničních předzkouškách i Státních registračních zkouškách.

Sborník referátů 31. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice: Hluk, 19. 11. 2014. s. 48–56. ISBN 978-80-87065-57-0

Plachká, Eva; Kučera, Vratislav; Klíma, Miroslav; Vyvadilová, Miroslava; Macháčková, Ivana; Čurn, Vladislav; Vrbovský, Viktor; Buzek, Zdeněk; Havlíčková, Lenka; Jozová, Eva
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/14:#0000908