O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Využití biotechnologických metod, nových výchozích materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky

Cílem projektu je využít nově vyvinuté, optimalizované a ověřené biotechnologické a analytické metody, nové výchozí materiály a efektivní šlechtitelské postupy u ozimé řepky, vytvořit liniové a hybridní odrůdy, schopné konkurovat zahraničním odrůdám.

QI111A075 Poskytovatel: MZe, Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014. Jedním z řešitelů je Agritec Plant Research s.r.o.