Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin (2019)

HAVEL, Jiří, Eliška ONDRÁČKOVÁ. Využití houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin. Úroda. 2019, 67(1), 26–29. ISSN 0139-6013.

Jiří HAVEL
článek v odborném periodiku