Využití luskovinoobilních směsek ke zlepšení půdní úrodnosti (2017)

HUŇADY, Igor. Využití luskovinoobilních směsek ke zlepšení půdní úrodnosti. Úroda. 2017, 65(10), 49–51. ISSN 0139-6013.

článek v odborném periodiku