O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Využití polních inokulací řepky olejky (Brassica napus) houbovými patogeny v českém šlechtění a ve zkouškách přípravků na ochranu rostlin

Cílem projektu je vypracovat technologii plošných polních inokulací včetně přípravy inokulátu, která v polních testech hodnocení zdravotního stavu zajistí zesílení infekčního tlaku houbových patogenů řepky olejky Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum.

Ty jsou původci chorob fomová hniloba brukvovitých a bílá hniloba řepky. To zajistí zvýšenou vypovídací schopnost polních testů hodnocení zdravotního stavu. Konečným pozitivním dopadem potom bude zvýšení konkurence schopnosti domácích odrůd řepky olejky a zvýšení konkurence schopnosti domácích pracovišť zabývajících se zkouškami fungicidních přípravků na ochranu rostlin.   TA01010815 Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Období řešení projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014. Jedním z řešitelů je Agritec Plant Research s.r.o.