Vývoj biopeletizace osiv mikrořasami a symbiotickými organismy - aplikace pro zemědělství (2018–2021)

Cílem projektu jsou zemědělské aplikace mikrořas, AMH a N-fixujících bakterií a vývoj technologie výroby peletizovaného osiva včetně prokázání účinnosti v laboratorních, nádobových studiích a polních pokusech.

Vývoj biopeletizace osiv mikrořasami a symbiotickými organismy - aplikace pro zemědělství (2018–2021)
  • Registrační číslo projektu: TH03030051
  • Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 13 871 000 Kč
  • Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
  • Příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Partneři projektu:

  • EcoFuel Laboratories s.r.o.
  • FARMA ŽIRO, s.r.o.
  • Symbiom, s.r.o.