Vývoj nových informativních molekulárních markerů založených na retrotransposonech pro využití v genetické charakterizaci kolekce hrachu (2004)

Development of new informative retrotransposon based markers for molecular genotyping of pea germplasm

Byly presentovány výsledky z vývoje nové molekulární metody založené na využití retrotransposonových sekvencí pro studium genetické struktury kolekce hrachu a za účelem identifikace odrůd. Bylo provedeno srovnání rozlišovací schopnosti s ostatními současnými molekulárními metodami.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/04:#0000014!RIV07-MSM-26784246