O nás
Výzkum
Šlechtění
Služby
Prodejna
Podnikatelský park

Vývoj a výroba nového biologického přípravku na ochranu rostlin na bázi mykoparazitických hub

Hlavním cílem projektu je nalézt nový mykoparazitický kmen houby Clonostachys spp.; definovat jeho vlastnosti a kultivační požadavky; nalézt a ověřit vhodnou a efektivní technologii výroby zabezpečující vysokou produkci sporulující biomasy.

Dále je cílem vyrobit experimentální vzorky přípravku k ověřovacím testům účinnosti a aplikovatelnosti; ověření účinnosti přípravku u vytipovaných plodin v polních podmínkách proti komplexu chorob přenosných osivem a půdou; ověření možnosti společné aplikace s kompatibilními fungicidními přípravky ve snížené dávce; komplexní zhodnocení výsledků testů; výroba konečného přípravku a příprava k registraci; popřípadě registrace samotná.   TA01021452 Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Období řešení projektu: 2011-2014.